مرور محصولات و خدمات

Hard Config
130,000T یکبار
بستن بسیاری از فانکشنها و دستوارت خطرناک
نصب فایروال در صورت نیاز
تغییر بسیاری از پورتها جهت افزایش امنیت
آنالیز سرور و گزارش گیری و رفع خطاها و باگ های موجود
گزارش دهی سرور هنگام لوگین کردن
عدم نمایش بسیاری از اطلاعات سرور
جلوگیری از نصب شلر و اسکریپت های خطرناکSafe Config
60,000T یکبار
بستن تعدادی از فانکشنها و دستوارت خطرناک
تغییر تعدادی از پورتها جهت افزایش امنیت
آنالیز سرور و گزارش گیری و رفع خطاها و باگ های موجود